Wat ging er aan vooraf?

 

In 2017 ontving ik een PRET handdruk van de gemeente Zundert en Stichting Pret voor het idee om een historische fietsspeurtocht te ontwikkelen met gebouwen en landschapselementen die er nog over waren uit Vincents jeugd in Zundert. Tijdens het maken van deze fietstocht, Zundert door de ogen van Vincent,  vielen ons (een vriendin gaf regelmatig feedback op mijn project) ineens de overeenkomsten op tussen wat hij hier had gezien en elders had vastgelegd.

 

Dit werd bevestigd door een brief aan zijn moeder: “... Wat de tentoonstelling in Brussel betreft, daarom laat dat me niet onverschillig omdat ik er een paar schilderijen zal hebben van hier, die niettegenstaande ze in een heel andere streek zijn gemaakt, geheel en al gebleven zijn als waren ze b.v. in Zundert of Calmpthout geschilderd...”. Op dat moment woonde ik al 25 jaar in Zundert, maar ik had de eerste 25 jaar in Kalmthout doorgebracht!

 

Naar aanleiding van de "tantes van Van Gogh" maakten we in de zomer van 2017 een boekje Een andere kijk op Vincent en het project van de tantes voor het College van B&W en de gemeenteraad van Zundert met een aantal overeenkomsten rondom het geboortehuis.

 

Bij de opstart van het Van Gogh Nationaal park maakte ik het boekje "Herinneringen aan Brabant, suggesties en mogelijke landschapselementen Zundert- Van Gogh Nationaal Park". Dit werd aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad van Zundert en de Van Gogh instanties in Brabant.

 

Intussen had ik zoveel informatie verzameld en mocht ik van 9 juli 2022 t.e.m. 30 okt 2022 in Museum de Weeghreyse de tentoonstelling Vincent van Goghs herinneringen aan zijn jongensjaren openen. Een nieuwe PRET handdruk van de gemeente Zundert en Stichting PRET Zundert droegen daarin bij in de kosten. We kregen de 2 tekeningen van een man die op zijn schop leunt in bruikleen (een tekening waarvan men lang gedacht heeft dat deze in Zundert was gemaakt), maar ook een Zouaaf uit het Zoauvenmuseum in Oudenbosch en de Schellenbomen van de Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak. Er waren veel enthousiaste reacties. 

 

Op 25 november 2023 zal de boekpresentatie plaatsvinden van het boek dat eigenlijk veel informatie van de vorige jaren samen zal brengen. De burgemeesters van Zundert en Kalmthout krijgen de eerste exemplaren uitgereikt. 

 

Naast datgene wat hierboven vermeld staat, was het schrijven van het boek niet alleen een grote zoektocht in boeken en archieven. Het was voor mij ook vooral een vind-tocht: ik vond dingen waar ik nooit naar op zoek was, ik kreeg onverwachte antwoorden op vragen die ik nooit gesteld had en er waren bijzondere onmoetingen. Ik heb dit hier en daar ook vermeld in het boek.